Askar Makhmetov 300x300

Verslo kelias į Kazachstaną / Бизнес-путь в Казахстан

Verslas Kazachstane tampa viena iš patrauklių rinkų Lietuvos eksportuotojams. Lietuvos verslininkai, kurie domisi verslo plėtra Kazachstane ir ieško naujų rinkų, ar jau vykdo verslą, turės galimybė dalyvauti seminare ir sužinoti apie savitą verslo kultūrą, teisinę Kazachstano reguliacinę bazę.
Seminare bus pristatytas praktinis požiūris į verslo plėtojimą Kazachstane, nagrinėjami svarbiausi klausimai, kylantys tiek norintiems pradėti verslą Kazachstane, tiek jau jį vykdantiems.
Lektorius apžvelgs verslo plėtros perspektyvas Kazachstane, galimus verslo valdymo modelius, apmokestinimo ypatumus, muitų politiką, įdarbinimo subtilybes.

Бизнес в Казахстане становится все более привлекательным рынком для экспортеров Литвы. Литовские предприниматели, интересующиеся развитием бизнеса в Казахстане и ищущие новые рынки или уже ведущие бизнес, получат возможность принять участие в семинаре и узнать о своеобразной бизнес-культуре, о правовой и регулятивной базе в Казахстане.
Во время семинара будет представлен практический взгляд на развитие бизнеса в Казахстане, будут рассмотрены важнейшие вопросы, возникающие как у желающих начать бизнес в Казахстане, так и у уже ведущих его.
Лектор представит перспективы развития бизнеса в Казахстане, возможные модели бизнес-менеджмента, особенности налогообложения, таможенную политику, тонкости трудоустройства.

2019-06-05 Vilnius

Trukmė 6 ak. val.

Kaina: 120.00 € + PVM

 

Lektorius / преподаватель

Askar Makhmetov – Профессиональный юрист с опытом работы во многих правовых секторах, включая гражданское законодательство, судебную практику, международное сотрудничество и налогообложение, международное право и право Европейского союза (ЕС) и налогообложение ЕС.

Temos / Темы

 • Įvadas:
  • Lietuvos ir Kazachstano santykiai (investicinis bendradarbiavimas, prekyba ir ekonomika, transportas ir logistika ir kt.);
  • Memorandumai ir šalių susitarimai;
  • Kuo Kazachstanas patrauklus verslui?
 • Blokas „Kaip pradėti verslą Kazachstane“:
  • Verslo idėjos;
  • Užsieniečių verslo būdai ir rūšys (registracija);
  • Pagrindiniai verslo Kazachstano teisės aktai.
 • Blokas „Mokesčiai Kazachstane“:
  • Kazachstano mokesčiai ir jų tarifai;
  • Mokesčių lengvatos užsienio investuotojams, specialios ekonominės zonos;
  • Mokesčių administravimas Kazachstane.
 • Blokas „Muitų mokesčiai Kazachstane“
  • Muitų mokesčių rūšys;
  • Muitų mokesčių mokėjimo Kazachstane tarifai ir tvarka;
 • Blokas „Darbo leidimai“
  • Darbo leidimai Kazachstane, dokumentų pateikimo taisyklės ir sąlygos.
 • Введение:
  • Литовско-казахские отношения (инвестиционное сотрудничество, торгово-экономические, транспортно-логистические и другие);
  • Меморандумы и соглашения между странами;
  • В чем привлекательность Казахстана для ведения бизнеса.
 • Блок «Как начать бизнес в Казахстане»:
  • Бизнес-идеи;
  • Способы и виды ведения бизнеса для иностранцев (регистрация);
  • Основное законодательство Казахстана для ведения бизнеса.
 • Блок «Налогообложение в Казахстане»:
  • Виды налогов в Казахстане, ставки;
  • Налоговые преференции для иностранных инвесторов, специальные экономические зоны;
  • Налоговое администрирование в Казахстане.
 • Блок «Таможенные сборы в Казахстане»:
  • Виды таможенных сборов в Казахстане;
  • Ставки и порядок уплаты таможенных сборов в Казахстане;
 • Блок «Рабочие разрешения»:
  • Рабочие разрешения в Казахстане, правила и условия подачи документов. Порядок получения.

Vilnius

Viešbutis „Best Western Vilnius“ /отель „Best Western Vilnius“

Konstitucijos pr. 14, Vilnius / Пр. Конституции 14, Вильнюс