Gintaras Černius lektorius countline

Finansai verslo vadovams ir savininkams

Seminarų ciklą veda Gintaras Černius

Seminarų ciklas apie:

 • verslo finansų esmę, jų modeliavimo ir suvokimo pricipus naudojant buhalterinę apskaitą ir finansines ataskaitas;
 • rodiklius, įgalinančius „užčiuopti“ svarbiausius verslo aspektus ir numatyti kritinius jo taškus;
 • finansinės informacijos panaudojimą verslo valdymui siekiant maksimalių tikslų ir užtikrinant verslo funkcionavimą ilgą laiką;
 • galimybes optimizuoti mokesčių pinigų srautus.

Nuo 2019-10-09 iki 2019-10-30 Vilnius

Trukmė 16 ak. val.

Kaina: 350.00 € + PVM

PRANEŠĖJAS

prof. dr. Gintaras Černius – lektorius yra Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanas. Gintaras Černius skaito paskaitas ir veda seminarus buhalterinės apskaitos temomis jau 25 metus. 9 metus jis dėstė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos katedroje. Buvo valstybės patarėjas apskaitos, mokesčių ir audito klausimais, Apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, Auditorių garbės teismo pirmininkas, Apskaitos instituto Standartų tarybos pirmininkas. Yra 3 knygų („Finansinė ir menedžmento apskaita“, 1993; „Apskaitos vadovas“ (3 dalys), 1994; „Buhalterio žinynas“, 2000) bendraautoris ir dviejų vadovėlių („Namų ūkio finansų valdymas“, 2011; „Įmonės finansų valdymo pagrindai“, 2014) autorius. Nuo 1999 m. iki šiol dirba kaip buhalterinės apskaitos, įmonių finansų valdymo konsultantas ir asmeninių finansų treneris.

TEMOS

1 seminaro dalis spalio 9 d. Įmonės finansų esmė ir valdymo modelis (4 ak. val.)

 • Įmonės finansų tikslas ir jo sąsaja su savininkų investavimo strategija.
 • Įmonės finansų modelis ir jo funkcionavimo esmė.
 • Galimybės įmonės finansų modelį panaudoti sprendimų priėmimui.

2 seminaro dalis spalio 16 d. Įmonės veiklos finansiniai rodikliai ir jų panaudojimo valdymui galimybės (4 ak. val.)

 • Veiklos rezultatai (Pelningumas).
 • Finansinė būklė.
 • Išteklių panaudojimo efektyvumas.
 • Rodiklių sistema.
 • Išorinio vertinimo rodikliai.

3 seminaro dalis spalio 23 d. Įmonės veiklos ir būklės finansinis valdymas (4 ak. val.)

 • Pelningumo valdymas.
 • Turto valdymas.

4 seminaro dalis spalio 30 d. Apskaitos ir mokesčių požiūrio derinimas optimizuojant mokesčių pinigų srautus (4 ak. val.)

 • Reikalingų vidinio finansavimo (pardavimo) apimčių nustatymas. Finansinio atsparumo rezervas.
 • Derinimo esmė, principai, nauda ir problemos.
 • Ilgalaikio turto derinimo galimybės.
 • Trumpalaikio turto derinimo galimybės.

VILNIUS

Viešbutis „Corner Hotel“
T. Ševčenkos g. 16, Vilnius
tel. (8 5) 263 99 22
info@countline.lt