Gintaras Černius lektorius countline

Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui

Seminarą veda Gintaras Černius

2019-11-21 Vilnius

Trukmė 6 ak. val.

Kaina: 130.00 € + PVM

PRANEŠĖJAS

prof. dr. Gintaras Černius – letorius yra Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanas. Gintaras Černius skaito paskaitas ir veda seminarus buhalterinės apskaitos temomis jau 25 metus. 9 metus jis dėstė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos katedroje. Buvo valstybės patarėjas apskaitos, mokesčių ir audito klausimais, Apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, Auditorių garbės teismo pirmininkas, Apskaitos instituto Standartų tarybos pirmininkas. Yra 3 knygų („Finansinė ir menedžmento apskaita“, 1993; „Apskaitos vadovas“ (3 dalys), 1994; „Buhalterio žinynas“, 2000) bendraautoris ir dviejų vadovėlių („Namų ūkio finansų valdymas“, 2011; „Įmonės finansų valdymo pagrindai“, 2014) autorius. Nuo 1999 m. iki šiol dirba kaip buhalterinės apskaitos, įmonių finansų valdymo konsultantas ir asmeninių finansų treneris.

TEMOS

 • Finansinės ir veiklos (valdymo) ataskaitos. Jų naudojimo ypatumai valdant įmonės finansus.
 • Analitinių rodiklių sistema – rezultatų, būklės ir efektyvumo matavimo bei valdymo priemonė.
 • Finansiniai rodikliai ir jų tinkamumas veiklos vertinimui. Galimybė papildyti rodiklių sistemą mišriaisiais ir natūriniais rodikliais:
  • Veiklos rezultatai (Pelningumas)
  • Finansinė būklė
  • Turto naudojimo efektyvumas
  • Pinigų srautai, jų analizė ir valdymas
  • Išorinio vertinimo rodikliai
 • Specifiniai rodikliai – gamyba, prekyba, paslaugos, statybos.
 • Rodiklių sisteminis derinimas – Du Ponto modelis, subalansuotų rodiklių metodas (BSC), kaip strateginio planavimo ir kokybės valdymo sistemos.
 • Galimybė manipuliuoti ataskaitų duomenimis ir manipuliavimo įtaka rodiklių dydžiui.
 • Įmonės būklės prognozavimas, bankroto tikimybės nustatymas.

Kiekvienas dalyvis iki seminaro gauna EXCEL lentelę, kurioje užpildžius pradinius duomenis iš finansinių ataskaitų apskaičiuojami seminaro dalyvio įmonės rodikliai. Seminaro metu klausytojas turi galimybę ne tik klausyti teorinės dalies, bet ir analizuoti savo įmonės finansinius duomenis ir identifikuoti potencialias problemas bei numatyti jų išvengimo būdus.

VILNIUS

Viešbutis „Corner Hotel“
T. Ševčenkos g. 16, Vilnius
tel. (8 5) 263 99 22
info@countline.lt