Aistė Mažeikienė

Sėkminga adaptacija – darbuotojų kaitos prevencijai

Seminarą veda Aistė Mažeikienė

2019-10-09 Vilnius

Trukmė 8 ak. val.

Kaina: 120.00 € + PVM

PRANEŠĖJA

Aistė Mažeikienė – lektorė, verslo praktikė, konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų. Aistė atlieka kompetencijų įvertinimą, darbuotojų motyvacijos, lojalumo, „slapto kliento“ tyrimus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse. Ji taip pat nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus, dalyvauja mokymo efektyvumo vertinime. 92 Aistės straipsniai organizacijų psichologijos tematika publikuoti verslo, mokslo ir populiariuosiuose leidiniuose (1999–2011 m.). Ji turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankos bei „galvų medžioklės“, kompetencijų vertinimo srityje. Be to, ji dėsto „Retoriką“, „Vadovavimo psichologiją“ ir „Žmogiškųjų išteklių valdymą“ dviejose aukštosiose mokyklose. Kaip lektorė turi 13 metų patirtį organizuojant ir vedant verslo, viešųjų bei valstybinių organizacijų darbuotojų mokymus.

TEMOS

Adaptacijos ir socializacijos samprata. Ką svarbu žinoti mums?

Asmeninė patirtis: kaip aš buvau įvestas?

Socializacijos procesas. Kokie žingsniai iš darbuotojo, o kokie veiksmai – iš vadovo pusės užtikrina veiksmingą socializaciją?

Kaip pasirengti naujo darbuotojo priėmimui:

 1. KLAIDA „Manęs nelaukė“. Kaip pasiruošti?
 2. KLAIDA „Mane ignoruoja“.
 3. Su kokiais sunkumais susiduria studentas / naujokas? Kaip išvengti tokių situacijų?
 4. KLAIDA „Per daug informacijos“. Kaip galima efektyviai pateikti didelius studentui / naujam darbuotojui reikalingos informacijos kiekius? Kas padėtų geriau įsiminti? Kaip organizuoti informavimo procesą?
 5. KLAIDA „O kaip yra iš tiesų?“
 6. Kokią informaciją Jūs suteikiate studentui / naujokui, kai jis / ji ateina dirbti?
 7. Veiksmai, kurių reikėtų imtis, kad studentus / naujus darbuotojus pasiektų vienoda informacija.
 8. KLAIDA „Aš – balta varna?“
 9. Kokią informaciją Jūs suteikiate studentui / naujokui, kai jis / ji ateina dirbti, apie vidinius organizacijos ypatumus (santykius, tarpusavio bendravimo normas ir pan.)?
 10. Ar, Jūsų manymu, to pakanka? Ko galėtų trūkti? Kas tokią informaciją galėtų suteikti?
 11. KLAIDA „Kur mano globėjas?“
 12. Koks galėtų būti globėjo vaidmuo? Kokias naudas / grėsmes įžvelgiate naujokui? Globėjui?
 13. Ar Jūsų organizacijoje yra reikalinga globėjų sistema?
 14. KLAIDA „Kam aš pavaldus?“
 15. Kokios šioje situacijoje yra pagrindinės vadovo klaidos? Kokios yra tokio kolegų elgesio priežastys? Kokios yra tokios situacijos trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės?
 16. Kaip elgsis naujokas? Kaip naujokas turėtų elgtis?
 17. KLAIDA „Kokios mano pareigos?“
 18. Kokie veiksmai leistų išvengti panašių nesusipratimų? Į ką turi atkreipti dėmesį naujo darbuotojo vadovas, kad pasiekti rezultatai tenkintų jo lūkesčius?
 19. KLAIDA „Patyręs specialistas – irgi naujokas“. Kokią įtaką „žvaigždės“ atėjimas daro kitiems darbuotojams? Kaip galima tinkamai pasirengti „žvaigždės“ atėjimui?
 20. KLAIDA „Kai nėra sistemos“. Ką toks vadovo požiūris sako darbuotojams? Kas yra atsakingas dėl tokios situacijos? Kaip galima šią situaciją ištaisyti?

Adaptacijos knyga. Planas.

Adaptacinis interviu.

Naujoko mokymas.

Idėjos Jūsų organizacijai. Praktiniai klausimai ir atsakymai.

VILNIUS

Vilnius / „Corner Hotel“
T. Ševčenkos g. 16, Vilnius
tel. (8 5) 263 99 22
info@countline.lt