Askar Makhmetov 300x300

Verslo kelias į Kazachstaną / Business Way to Kazakhstan

Verslas Kazachstane tampa viena iš patrauklių rinkų Lietuvos eksportuotojams. Lietuvos verslininkai, kurie domisi verslo plėtra Kazachstane ir ieško naujų rinkų, ar jau vykdo verslą, turės galimybė dalyvauti seminare ir sužinoti apie savitą verslo kultūrą, teisinę Kazachstano reguliacinę bazę.
Seminare bus pristatytas praktinis požiūris į verslo plėtojimą Kazachstane, nagrinėjami svarbiausi klausimai, kylantys tiek norintiems pradėti verslą Kazachstane, tiek jau jį vykdantiems.
Lektorius apžvelgs verslo plėtros perspektyvas Kazachstane, galimus verslo valdymo modelius, apmokestinimo ypatumus, muitų politiką, įdarbinimo subtilybes.

Kazakhstan is becoming one of the most attractive markets for Lithuanian exports. Lithuanian businessmen who are interested in business development in Kazakhstan and are looking for new markets, or already doing business, have an opportunity to attend a seminar to learn about the specific business culture and legal framework of Kazakhstan.
The seminar will present a practical approach to business development in Kazakhstan, addressing the most important issues that arise both for those who wish to start a business in Kazakhstan and those who already do business.
The lecturer will present an overview of business development prospects in Kazakhstan, potential business management models, taxation features, customs policy, and employment subtleties.

2019-05-27 Vilnius

Trukmė 6 ak. val.

Kaina: 120.00 € + PVM

Lektorius / Lector

Askar Makhmetov – An expert lawyer who has acquired a significant range of professional expertise across numerous legal sectors, including civil legislation, judicial practice, international cooperation and taxation, international and European Union (EU) law, and EU taxation.

Temos / Topics

 • Įvadas:
  • Lietuvos ir Kazachstano santykiai (investicinis bendradarbiavimas, prekyba ir ekonomika, transportas ir logistika ir kt.);
  • Memorandumai ir šalių susitarimai;
  • Kuo Kazachstanas patrauklus verslui?
 • Blokas „Kaip pradėti verslą Kazachstane“:
  • Verslo idėjos;
  • Užsieniečių verslo būdai ir rūšys (registracija);
  • Pagrindiniai verslo Kazachstano teisės aktai.
 • Blokas „Mokesčiai Kazachstane“:
  • Kazachstano mokesčiai ir jų tarifai;
  • Mokesčių lengvatos užsienio investuotojams, specialios ekonominės zonos;
  • Mokesčių administravimas Kazachstane.
 • Blokas „Muitų mokesčiai Kazachstane“
  • Muitų mokesčių rūšys;
  • Muitų mokesčių mokėjimo Kazachstane tarifai ir tvarka;
 • Blokas „Darbo leidimai“
  • Darbo leidimai Kazachstane, dokumentų pateikimo taisyklės ir sąlygos.
 • Introduction:
  • Lithuanian-Kazakh relations (investment cooperation, trade and economic, transport and logistics, and others);
  • Memorandums and agreements between countries;
  • What is the attractiveness of Kazakhstan for doing business?
 • Block „How to start a business in Kazakhstan“:
  • Business ideas;
  • Ways and types of business for foreigners (registration);
  • Basic legislation of Kazakhstan for doing business.
 • Block „Taxation in Kazakhstan“:
  • Taxation in Kazakhstan, rates;
  • Tax preferences for foreign investors, special economic zones;
  • Tax administration in Kazakhstan.
 • Block „Customs fees in Kazakhstan“:
  • Types of customs fees;
  • Rates and procedure for payment of customs fees in Kazakhstan;
 • Block “Work Permits”:
  • Work permits in Kazakhstan, the rules and conditions for submission of documents.

Vilnius

Viešbutis / Hotel „Best Western Vilnius“

Konstitucijos pr. 14, Vilnius / Konstitucijos avenue 14 Vilnius